Marchio: Takeuchi


  • Motore Takeuchi TB80FR

  • Motore Takeuchi TB180FR

  • Motore Takeuchi TL130

  • Motore Takeuchi TB175